Çağrı Merkezi

+90-507 321 06 05

Çağrı Merkezi
Fiyat Teklifi Alın

Konteyner ev için ruhsat gerekir mi?

Konteyner ev için ruhsat gerekir mi?

Konteyner Yapı Fabrikalarda üretilen modüler yapılar olan konteynerler fabrikada tüm kullanım yerleri hazırlanıp gideceği yerde sadece düzgün bir zemin üzerine yerleştirilip elektrik ve gerekirse dıştan su bağlantısı ve giderler bağlanmak suretiyle kullanılmaya başlanabiliyor.

Peki, bir arsanız olduğunu ve üzerinde konteyner ev kurmak istediğinizi düşünelim. Taşınabilir konteyner cinsi yapılar için izin alınır mı? Konteyner ev için ruhsat gerekir mi?

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesine göre; Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak ifade ediliyor.

Konteyner, müteharrik olsa da İmar Kanununun yapı tanımına uyuyor. Bu nedenle yapı inşaat sürecinde gerekli olan izinler konteyner kurulumunda da gerekli oluyor.

Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıl olup; Bu sürede yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.

Yapı ruhsatı almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor.

Dilekçeye, sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gerekli oluyor.

Leave a Comment

Aklınıza takılan her konuda bize yazabilirsiniz.